H επιτυχία έρχεται μέσα από το ταλέντο μας που μας επιφέρει φρέσκες ιδέες και δημιουργικότητα, αλλά ακόμη περισσότερο μέσα από ακατάπαυστη και συνεπή εργασία που αξιοποιεί την δημιουργικότητά μας και τη μετατρέπει σε αποτέλεσμα.

A La Mode
Abode Design & Construction
Aκτή Hotel
Arisvi New Technologies
Autosmart
British American Tobacco
Carvalet
Coca Cola Company
Crossworld Marine Company
Diro Ship & Hotel Supplies
Domomarket
Domosystem
Dow Chemicals
D-Tales Creative Agency
Dyna Trailers
Ekholab Studio
Ergoland Retail Chain
Ergotech Construction Specialists
Europress Publications
Eκπαιδευτήρια Δουκας
Eλληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ
Eπταήμερο
Genesis
Glasstech
Grupo Leche Pascual
Igc Partners Council
Isomat Building Chemicals
Kipling
Magnetic Fields Studio
Medcare Marine Company
N.G.M. Realestate Agency
Natura Pharm
Neoplan - Papadakis Bros Group
Netwave Technologies
Neuron New Technologies
Nik. Kioleides Sa
Nikos Papadopoulos Photography
Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Petropoulos Bova Group
Polykem Group
Poseidon Marine Supplies Group
PriceWaterhouseCoopers
Procell Biotechnologies
Rebel Studio
Sotris
Speeder Stores Retail Chain
Thermoking
Topos Έπιπλα Γραφείου
Triaena Tours & Congress
Tροχοπροοπτική
Ultradent Products
Unibrain S.A.
Unidea
Θέαστρον
Ξενώνας Γενεράλης
Πάμε Στοίχημα

Let Us Play Advertising & Creative Team
Λ. Βουλιαγμένης 195, 172 36 Δάφνη, Αθήνα
Τηλ.: 210 9717780 - Fax: 210 9713203
e-mail: contact@letusplay.gr

Η Let Us Play ξεκίνησε την πορεία της στον κλάδο της επικοινωνίας το 2000, με ιδρυτικά μέλη στελέχη της διαφημιστικής αγοράς που είχαν συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία σε μεγάλες, παρα- δοσιακές διαφημιστικές εταιρίες.

Το 2005 η Let Us Play μετεγκαταστάθηκε και προσέθεσε στους κόλπους της νέους συνεργάτες με χρήσιμη εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς της διαφημιστικής διαδικασίας.
Εξαρχής ο προσανατολισμός της εταιρίας ήταν η σφαιρική, συνολική και ολο- κληρωμένη απόκριση στις συνεχώς διευρυνόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες επικοινωνίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια αυτά, σταθερά και από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια πορεία ανάπτυξης, με νέες συνεργασίες και παροχή πρόσθετων και συμπλη- ρωματικών υπηρεσιών, προκειμέμου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των αναγκών επικοινωνίας.

Η Let Us Play ξεκίνησε την πορεία της στον κλάδο της επικοινωνίας το 2000, με ιδρυτικά μέλη στελέχη της διαφημιστικής αγοράς που είχαν συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία σε μεγάλες, παρα- δοσιακές διαφημιστικές εταιρίες.

Το 2005 η Let Us Play μετεγκαταστάθηκε και προσέθεσε στους κόλπους της νέους συνεργάτες με χρήσιμη εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς της διαφημιστικής διαδικασίας.
Εξαρχής ο προσανατολισμός της εταιρίας ήταν η σφαιρική, συνολική και ολο- κληρωμένη απόκριση στις συνεχώς διευρυνόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες επικοινωνίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια αυτά, σταθερά και από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια πορεία ανάπτυξης, με νέες συνεργασίες και παροχή πρόσθετων και συμπλη- ρωματικών υπηρεσιών, προκειμέμου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των αναγκών επικοινωνίας.

Όλοι εμείς που αποτελούμε τη Let Us Play είμαστε συνεργάτες αλλά και φίλοι, γεμάτοι όρεξη και αφοσίωση.Έχουμε περίσσιες δημιουργικές ανησυχίες που ανυπομονούμε να τις κάνουμε πράξη. Αυτό θα αντιληφθείτε και εσείς ότι είναι το βασικό όχημα που συμβάλλει στα υψηλά αποτελέσματα των εργασιών μας.
Η φιλοδοξία μας

Να πρωτοπορούμε τόσο στη σκέψη και όσο και στη δημιουργία προκειμένου να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας αποτελεσματική και ποιοτική επικοινωνία σε προσιτό κόστος.
Το χαρακτηριστικό μας

Ακούμε ενεργητικά και προσεκτικά τις ανάγκες, τις παρατηρήσεις και τις εκτιμήσεις των συνεργατών μας, ενώ παράλληλα αξιολογούμε εκτεταμένα τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς και του ειδικού περιβάλλοντος που αφορά η επικοινωνία. Και βέβαια επανερχόμαστε συνεχώς σε κάθε στάδιο των εργασιών ώστε να διασφαλίζουμε και να επιβεβαιώνουμε την ορθή εκτέλεση και αποτελεσματικότητα των πλάνων που έχουμε θέσει.

Η δέσμευσή μας

Αντιμετωπίζουμε κάθε ενέργεια προβολής (που αφορά εταιρία, προϊόν ή / και υπηρεσία) ως μια ολοκληρωμένη δια- δικασία αμφίδρομης επικοινωνίας και όχι απλουστευτικά ως διαφημιστική προβολή.

Το όραμα μας

Να διαμορφώσουμε γέφυρες αλ- ληλόδρασης των συνεργατών μας με τους πελάτες τους και τα άλλα κοινά ενδιαφέροντος, μέσα από ολο- κληρωμένες και λειτουργικές πλατφόρμες επικοινωνίας που επιτυγχάνουν έγκαιρα και έγκυρα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με την καλύτερη σχέση κόστους / ωφελειών.

Όλοι εμείς που αποτελούμε τη Let Us Play είμαστε συνεργάτες αλλά και φίλοι, γεμάτοι όρεξη και αφοσίωση.Έχουμε περίσσιες δημιουργικές ανησυχίες που ανυπομονούμε να τις κάνουμε πράξη. Αυτό θα αντιληφθείτε και εσείς ότι είναι το βασικό όχημα που συμβάλλει στα υψηλά αποτελέσματα των εργασιών μας.
Η φιλοδοξία μας

Να πρωτοπορούμε τόσο στη σκέψη και όσο και στη δημιουργία προκειμένου να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας αποτελεσματική και ποιοτική επικοινωνία σε προσιτό κόστος.
Το χαρακτηριστικό μας

Ακούμε ενεργητικά και προσεκτικά τις ανάγκες, τις παρατηρήσεις και τις εκτιμήσεις των συνεργατών μας, ενώ παράλληλα αξιολογούμε εκτεταμένα τις ιδιαίτερες συνθήκες της αγοράς και του ειδικού περιβάλλοντος που αφορά η επικοινωνία. Και βέβαια επανερχόμαστε συνεχώς σε κάθε στάδιο των εργασιών ώστε να διασφαλίζουμε και να επιβεβαιώνουμε την ορθή εκτέλεση και αποτελεσματικότητα των πλάνων που έχουμε θέσει.

Η δέσμευσή μας

Αντιμετωπίζουμε κάθε ενέργεια προβολής (που αφορά εταιρία, προϊόν ή / και υπηρεσία) ως μια ολοκληρωμένη δια- δικασία αμφίδρομης επικοινωνίας και όχι απλουστευτικά ως διαφημιστική προβολή.

Το όραμα μας

Να διαμορφώσουμε γέφυρες αλ- ληλόδρασης των συνεργατών μας με τους πελάτες τους και τα άλλα κοινά ενδιαφέροντος, μέσα από ολο- κληρωμένες και λειτουργικές πλατφόρμες επικοινωνίας που επιτυγχάνουν έγκαιρα και έγκυρα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με την καλύτερη σχέση κόστους / ωφελειών.Ταλέντο & Εργασία

Η επιτυχία έρχεται μέσα από το ταλέντο, τις φρέσκες ιδέες και τη δημιουργικότητά μας. Αλλά όλα αυτά δε θα ήταν αρκετά δίχως την ακατάπαυστη και συνεπή εργασία μας που μετουσιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά σε αποτελεσματικό και μετρήσιμο έργο.

Ποιότητα & Κόστος

Δεν κάνουμε καμία υποχώρηση και έκπτωση σε θέματα ποιότητας, γιατί φροντίζουμε να αξιοποιούμε διαρκώς την τεχνογνωσία μας και τη σύγχρονη τεχνολογία, προκειμένου να διατηρούμε το κόστος εργασιών μας σε προσιτά επίπεδα.
Παιχνίδι & Εμπειρία

Πορεύομαστε σταθερά και προοδεύουμε χρησιμοποιώντας την εμπειρία που καθημερινά αποκτούμε για να καθοδηγήσουμε το παιχνίδι της δημιουργίας και της καινοτομίας.

Εταιρίες & Άνθρωποι

Οι εταιρίες είναι δυναμικοί οργανισμοί που χαράζουν την δική τους πορεία, αλλά ποτέ δεν παύουν να αποτελούνται από ανθρώπους με ξεχωριστή προ- σωπικότητα, ανάγκες και ανησυχίες. Η βαθιά κατανόηση αυτών των δύο αλληλένδετων κόσμων είναι ο κινητήριός μας άξονας.Ταλέντο & Εργασία

Η επιτυχία έρχεται μέσα από το ταλέντο, τις φρέσκες ιδέες και τη δημιουργικότητά μας. Αλλά όλα αυτά δε θα ήταν αρκετά δίχως την ακατάπαυστη και συνεπή εργασία μας που μετουσιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά σε αποτελεσματικό και μετρήσιμο έργο.

Ποιότητα & Κόστος

Δεν κάνουμε καμία υποχώρηση και έκπτωση σε θέματα ποιότητας, γιατί φροντίζουμε να αξιοποιούμε διαρκώς την τεχνογνωσία μας και τη σύγχρονη τεχνολογία, προκειμένου να διατηρούμε το κόστος εργασιών μας σε προσιτά επίπεδα.
Παιχνίδι & Εμπειρία

Πορεύομαστε σταθερά και προοδεύουμε χρησιμοποιώντας την εμπειρία που καθημερινά αποκτούμε για να καθοδηγήσουμε το παιχνίδι της δημιουργίας και της καινοτομίας.

Εταιρίες & Άνθρωποι

Οι εταιρίες είναι δυναμικοί οργανισμοί που χαράζουν την δική τους πορεία, αλλά ποτέ δεν παύουν να αποτελούνται από ανθρώπους με ξεχωριστή προ- σωπικότητα, ανάγκες και ανησυχίες. Η βαθιά κατανόηση αυτών των δύο αλληλένδετων κόσμων είναι ο κινητήριός μας άξονας.