Ταυτότητα
Φιλοσοφία
Αξίες
Εταιρία / Ταυτότητα
κεντρικήχάρτης

Η Let Us Play ξεκίνησε την πορεία της στον κλάδο της επικοινωνίας το 2000, με ιδρυτικά μέλη στελέχη της διαφημιστικής αγοράς που είχαν συγκεντρώσει σημαντική εμπειρία σε μεγάλες, παρα- δοσιακές διαφημιστικές εταιρίες.

Το 2005 η Let Us Play μετεγκαταστάθηκε και προσέθεσε στους κόλπους της νέους συνεργάτες με χρήσιμη εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς της διαφημιστικής διαδικασίας.
Εξαρχής ο προσανατολισμός της εταιρίας ήταν η σφαιρική, συνολική και ολο- κληρωμένη απόκριση στις συνεχώς διευρυνόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες επικοινωνίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια αυτά, σταθερά και από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια πορεία ανάπτυξης, με νέες συνεργασίες και παροχή πρόσθετων και συμπλη- ρωματικών υπηρεσιών, προκειμέμου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των αναγκών επικοινωνίας.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0